Tietoa aikuisille | Vinkkiä, purkkista ja polttista!

Vinkkiä, purkkista ja polttista!

Pihaleikit kehittävät tarkeitä taitoja.
Pihaleikeissä lapset viihtyvät yhdessä, oppivat toisiltaan, saavat mielekästä tekemistä, edistävät kehonsa tervettä kasvua ja harjoittavat motorisia taitojaan.

Lapsuuden pihaleikit tuovat mieleen mukavia muistoja jopa vuosikymmenten takaa. Muistoihin liittyy jännityksen ja innostuneisuuden tunnetta, liikunnan riemua ja ennen kaikkea tunne siitä, että muiden lasten kanssa oli mukava olla. Pihoilla juostiin poliisia ja rosvoa, kymmentä tikkua laudalla, purkkista ja tervapataa. Talvella tehtiin lumilinnoja, ja lumien sulaessa otettiin innokkaina hyppynarut ja twistinauhat esille. Joukkupeleistä mieleen ovat jääneet esimerkiksi nelimaali ja polttopallo.

Tärkeät taidot kehittyvät huomaamatta

Yhteistä pihaleikeille on, että niitä leikitään yhdessä muiden kanssa. Leikkijät oppivat tuntemaan toisiaan ja harjoittavat huomaamattaan sosiaalisia taitojaan. Pihaleikeissä on yleensä säännöt, joista sovitaan porukalla ja joiden noudattamista valvotaan yhdessä. Lapset huomaavat pian, mitä siitä seuraa, jos leikkejä alkaa leikkiä omilla säännöillään. Erimielisyyksiä selviteltäessä opitaan neuvottelun ja sopimisen taitoja. Pihaleikit ovat tärkeitä myös liikunnan ja motoristen taitojen takia. Leikin lomassa kunto kohoaa huomaamatta, hengitys- ja verenkiertoelimet kehittyvät ja ketteryys sekä reaktiokyky harjaantuvat. Kehittyvä luusto saa kaipaamaansa töminää ja lihakset vahvistusta. Kun lapsi yrittää esimerkiksi polttopallossa osua pallolla toiseen leikkijään tai väistää palloa, tarkkuutta vaativa tehtävä kehittää aistien ja kehon välistä yhteistoimintaa. Suositusten mukaan kouluikäisen lapsen tulisi liikkua noin 1–2 tuntia päivässä. Ulkoleikeistä on muitakin mukavia seurauksia: pari tuntia pihalla telminyt lapsi nukahtaa illalla useimmiten helposti syvään ja virkistävään uneen.

Kannusta lasta pihaleikkien pariin

Kun me aikuiset olimme lapsia, vietimme luultavasti pihaleikkien parissa enemmän aikaa kuin nykypäivän lapset. Nyt pihaleikkejä täytyy usein harrastaa pienemmällä joukolla, mutta missä lapset vain löytävät toisensa, leikillä on mahdollisuus päästä valloilleen. Koulun liikuntatunnit, välituntileikit ja liikuntaharrastukset eivät vielä riitä kattamaan lapsen liikunnan tarvetta. Kotona lasten ajankäytöstä kilpailevat tietokoneet, televisio ja pelilaitteet. Me aikuiset voimme auttaa lapsia löytämään pihaleikkien riemut. Voimme kannustaa lapsia hakeutumaan toisten lasten seuraan ja opettaa heille pihaleikkejä. Tai mikä olisikaan hauskempaa kuin lyöttäytyä leikkiin itse!

Anu Räihä, luokanopettaja

Muistathan myös perinteiset twist- ja hyppisleikit!

Jaa artikkeli: