3

Vinkkejä vanhemmille

Vinkkejä vanhemmille

Eskari valmistaa koulutielle – vinkkejä vanhemmalle esikouluvuoteen

Esiopetuksessa tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä luoda myönteisiä oppimiskokemuksia. Suomessa eskariopetus perustuu lapsilähtöiseen pedagogiikkaan, ja se kehittää lapsen oppimisen taitoja ja sitä kautta myös lapsen kouluvalmiutta.

Vinkkejä vanhemmille

Positiivinen kasvatus huomaa hyvän

Vinkkejä vanhemmille

Loruttelu edistää lapsen puheen kehitystä

Vinkkejä vanhemmille

Tue taitoja: oppimaan oppiminen

Vinkkejä vanhemmille

Täytyykö lapsen kanssa leikkiä?

Tue taitoja: Kannusta lasta oppimaan tutkimalla ja tekemällä
Vinkkejä vanhemmille

Kannusta lasta oppimaan tutkimalla ja tekemällä

Tue taitoja: Näin kirjaimet ja lukeminen alkavat kiinnostaa
Vinkkejä vanhemmille

Kirjaimet ja sanat tutuksi – ensiaskeleet lukemaan oppimiseen

Vinkkejä vanhemmille

Maltti kasvaa iän myötä – näin tuet lapsen keskittymiskykyä ja itsesäätelytaitoja

Vinkkejä vanhemmille

Näin lapsi oppii puhumaan

Vinkkejä vanhemmille

Ärrä löytyy harjoittelemalla