3

Vinkkejä vanhemmille

Tue taitoja: oppimaan oppiminen

7–9-vuotiaat pikkukoululaiset kaipaavat vielä aikuisen tukea. Osaamisessa on eroja, mutta kaikkien on opittava koululaistaitoja. Oppimista helpottaa yhdessä harjoitteleminen ja lapsen itsetunnon tukeminen.

 

Esikoulussa lasta vielä vahditaan ja hoidetaan, mutta ekaluokkalainen kasvaa yllättäen koululaiseksi, jonka odotetaan usein jo itse kulkevan kouluun ja huolehtivan läksyistä. Koulun aloittaminen onkin tyypillisesti iso hyppäys itsenäistymisessä. Aikuisen tuella on kuitenkin yhä tärkeä merkitys.

Kun koulu alkaa, joku osaa jo lukea, toinen laskea yhteen numeroita, kolmannelle molemmat taidot ovat vielä aivan vieraita. Kaikkia lapsia kuitenkin auttaa aikuisen tuki oppimaan oppimisessa. 7–9-vuotiaan pärjäämistä koulussa auttaa jo se, että aikuinen viettää lapsen kanssa aikaa, kuuntelee ja arvostaa. Vanhemman ja lapsen yhdessä tekeminen on tärkeää, sillä keskustelu, kannustus ja itseluottamuksen tukeminen auttavat oppimaan. Lapsi uskaltaa kokeilla uusia asioita, kun hän luottaa omiin taitoihinsa ja siihen, että aikuinen auttaa tarvittaessa.

Taidot karttuvat pieni askel kerrallaan

Ekaluokkalainen ei vielä osaa hahmottaa, miten uusia asioita opitaan. Harjoittelu ja toisto voi tuntua tylsältä, mutta sen oppiminen vaatii. Ilman harjoittelua pieni mieli täyttyy nopeasti muilla asioilla, eivätkä taidot pääse vahvistumaan. Oppimispolkua voi havainnollistaa lapselle esimerkillä vauvasta, joka ensin opettelee kääntymään, ryömimään ja seisomaan, ja vasta sitten alkaa harjoitella kävelemistä. Kaikki taidot opitaan samalla tavalla: vähitellen, pieni askel kerrallaan.

Esimerkiksi lukutaito muodostuu monista erilaisista taidoista kirjainten muodon hahmottamisesta äänteiden erottamiseen ja siihen, että oppii yhdistämään kirjaimen ja sitä merkitsevän äänteen toisiinsa. Lukemaan oppimista voi auttaa leikkimällä joka päivä erilaisia sanapelejä tai miettimällä, millä äänteillä sanat alkavat tai miltä kirjainten muodot näyttävät. Kun äänteillä ja kirjaimilla leikkii toistuvasti, ne tulevat tutuksi. Vähitellen lapsi osaa jo lukemisen alkeet, vaikka ei edes huomannut opetelleensa niitä.

Kehut auttavat koululaistaitojen oppimisessa

Lapsen tunteet ja minäkuva kehittyvät 7-vuotiaana vauhdilla, samoin kuin koulussa tarvittavat ja opittavat taidot. Ensimmäisinä kouluvuosina on tavallista, että oppilaat eroavat taidoiltaan ja yhdelle mahdottoman vaikea asia on toiselle jo tuttu. Erot osaamisessa tasoittuvat kolmannelle luokalle tultaessa.

Koululaiselta vaaditaan myös erityisiä koululaistaitoja. Tunneilla pitää jaksaa keskittyä, oppimisen eteen täytyy ponnistella ja epämukaviakin asioita harjoitella. Moni koulun aloittaja on ylpeä pärjäämisestään, ja syystä! Ilo omasta taitavuudesta antaa hyvät lähtökohdat oppimiseen. On helpompaa tarttua toimeen, jos uskoo, että osaa. Pieni koululainen tarvitsee silti edelleen aikuisen apua niin oppimaan oppimisessa kuin ystävien kanssa toimimisessa.

Sinnikkäästä harjoittelusta kannattaa muistaa kehua. Lapsen suhtautumista oppimiseen värittää paljon se, millaiseksi hän kokee oman kykynsä oppia. Kun onnistuu oppimaan aiemmin vaikeaksi kokemia asioita, uskoo helpommin, että uudenkin asian voi oppia. Lapselle voi korostaa, ettei kukaan osaa heti oikein. Virheitä tehdään, jotta myös niistä voi oppia.

Kolme askelta oppimisen iloon – näin innostat 7–9-vuotiasta harjoittelemaan

1. Palastele opittava asia pienempiin osiin.

Jos asia on vaikea oppia, miettikää yhdessä, mistä osista se koostuu: mitä lapsi jo osaa, mitkä uudet taidot on helppo oppia ja mitkä asiat vaativat vielä monta harjoittelukertaa. Oppiminen on helpompaa yksi vaihe kerrallaan.

2. Lautapeleistä oppii koululaistaitoja.

Lautapelit ovat siitä mainioita, että ne opettavat tärkeitä taitoja kuin huomaamatta. Pelaaminen on mukavaa ja aikuisen kanssa yhdessä pelatessa lapsi saa samalla tukea pettymyksen sietämiseen, keskittymiseen ja oman vuoron odottamiseen. Peli kannattaa valita ikä- ja taitotaso huomioiden, sillä liian haastavat pelit lannistavat turhaan lapsen itsetuntoa. Jokaisen pitää silti aina joskus hävitä!

3. Rakenna mielikuvituksen avulla maja.

Välillä on hyvä tehdä asioita, joiden kulkua ei ole ennalta määrätty. Rakentakaa siis lapsen kanssa vaikka maja metsään tai sohvalle! Pohtikaa yhdessä, mitä tarvikkeita tarvitaan, ja miten ne pitää pinota. Jos maja romahtaa, voi opetella harmin sietoa. Yhteinen urakka opettaa ponnistelemaan asioiden eteen.

Asiantuntijana artikkelissa Nina Uusitalo, neuropsykologian erikoispsykologi ja Aivotaidot-kirjan toinen kirjoittaja. 


Tutustu koulutietään aloittavalle sopiviin Oppi&ilo-tuotteisiin

Kohti koulua -puuhakirja Pyyhittävä Kohti koulua -puuhakirja

Pyyhittävän Kohti koulua -puuhakirjan monipuoliset ja mukaansatempaavat tehtävät valmistavat lasta koulutielle. Harjoitellaan hahmottamista, tutustutaan numeroihin ja kirjaimiin, pelaillaan ja puuhaillaan. Tehtävät on laadittu sellaisista aihepiireistä, jotka lapsen olisi hyvä osata aloittaessaan ensimmäisellä luokalla. Pyyhittävien Oppi&ilo-puuhakirjojen mukana on tussi, jolla tehtävät voi tehdä yhä uudelleen. Tussin jälki pyyhitään pois kuivalla paperilla. Tusseja on saatavilla myös erikseen, erivärisinä. 5–7-vuotiaalle.

Kouluunmenijä-puuhakortit Kouluumenijä -puuhakortit

Lapset kehittyvät ja saavuttavat koulussa tarvittavia taitoja eri tahdissa. Tähän puuhakorttipakkaan on kerätty asioita, jotka tukevat lapsen kouluun menoa. Hauskoissa tehtävissä harjoitellaan kirjaimia ja lyhyitä sanoja, kellonaikoja ja numeroita ja ratkotaan salakoodeja. Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi koululaisuuteen kuuluvat myös sosiaaliset taidot ja tunnetaidot. Korttipakan lopussa lapsi pääsee itse arvioimaan kaveri-, työskentely-, tunne- ja rohkeustaitojaan. Pakkaus sisältää poispyyhittävän tussin. Ei haittaa, vaikka kaikki tehtävät eivät heti onnistuisikaan. 6–8-vuotiaalle.

 

Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Minä osaan

“Meillä oli kaksi aivan erilaista koulun aloitusta”

Vinkkejä vanhemmille

Ekaluokka alkaa, oletko valmis? – 8 vinkkiä vanhemmalle koulun alkuun valmistautumiseen

Koululaisille