3

varhennettu englanti

Vieraita kieliä voi harjoitella myös kotona
Minä osaan

Miten vieraita kieliä voi harjoitella lapsen kanssa? 5 + 4 vinkkiä vanhemmalle

  Vieraita kieliä voi oppia jo ennen kouluikää. Varhainen kielen oppiminen on hyvä pohja myöhemmälle vieraiden kielten opiskelulle, mutta se tukee myös oman äidinkielen oppimista. Lisäksi muisti, hahmotuskyky sekä ongelmanratkaisu-