3

loruttelu

Vinkkejä vanhemmille

Loruttelu edistää lapsen puheen kehitystä

Arkisella jutustelulla ensiaskeleet puhetaitoon Äänen sointi ja sävy, puheen paino ja rytmi – pieni vauva tunnistaa ne kielestä yleensä ensimmäisenä. Aluksi vauva kommunikoi liikkeillä, eleillä ja ilmeillä, mutta jo kolmen kuukauden