Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Sanoma Pro Oy
Y-tunnus 1970922-0

Yhteystiedot
osoite: Porkkalankatu 20 / PL 200, 00040 Sanoma
puhelinnumero, asiakaspalvelu: 0203 91 000 (ma-pe klo 8-16)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Katariina Sulander

Yhteystiedot
osoite: Sanoma Pro Oy/Kuluttajamarkkinointi,
Porkkalankatu 20 / PL 200, 00040 Sanoma

3. Rekisterin nimi

Oppi&ilo-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on toimia Sanoma Pro Oy:n Oppi&ilo-tuotteiden ja -palveluiden kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterinä (Henkilötietolaki 8 § 1 mom 5-k.).

Rekisteri sisältää kohden 5. mukaisia tietoja Sanoma Pro Oy:ltä Oppi&ilo-tuotteiden ja -palveluiden asiakkaista.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
- Henkilön valitsemien palveluiden toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
- Tuotteen toimittaminen tilaajalle ja laskutus
- Asiakkuuden hoitoon ja hallintaan sekä asiakastukeen.
- sähköiseen markkinointiviestintään joka koskee viihteelliseen oppimiseen liittyviä tuotteita ja palveluita niille asiakkaille, jotka ovat ostaneet Oppi&ilo tuotteita
- Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Muihin viihteellisen oppimisen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Nimi
- Yhteystietoja (esim. postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
- Ostohistoriatietoja sekä tietoja palveluiden käytöstä (esim. tiedot tilatuista palveluista)
- Uutiskirjeen tilaukseen liittyvät tiedot
- Muita mahdollisia tarvittavia tietoja

- Pidempiaikaiseen markkinointitoimintaan (e.g. puhelinmyyntiin), edellyttäen että henkilöstä käsitellään vain rajattuja tietoja (Henkilötietolaki 19 § 1 mom. 2-kohta).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
- Tuotteiden/palveluiden tilaamisen ja palveluiden käytön yhteydessä henkilöltä itseltään.

- Henkilön tilausten, tuotteiden ja palveluiden käytön ja muun vastaavan toiminnan perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Ei säännönmukaisia luovutuksia.
- Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt