Ohjelmointituotteet

Elokuussa 2016 alkaen käyttöön tulleessa uudessa opetussuunnitelmassa on määritelty seitsemän laaja-alaista osaamistavoitetta, jotka toteutetaan kaikissa oppiaineissa ja kaikilla vuosiluokilla. Yksi näistä tavoitteista on tieto- ja viestintä­tekniikan osaaminen (tvt). Yksi keskeinen tvt-taito on algoritmisen eli ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen kehittyminen. Tällä tarkoitetaan taitoa ymmärtää, miten tietotekniikka toimii ja miten tietokoneita voidaan komentaa. Oppi&ilo on kehittänyt havainnolliset ja konkreettiset tavat lähestyä näitä aiheita:

Robogem-lautapelin sisältö

Robogem-lautapeli perehdyttää pelaajat ohjelmoinnin perustoiminnallisuuksiin.

Pelin haastavuutta voi muokata jättämällä pois / ottamalla käyttöön osan komentokorteista. Peli soveltuu erityisesti:
 • 1–2-luokkalaisille - ilman F-kortteja (funktiokortteja)
 • 3–4-luokkalaisille - F-korttien kanssa
 • 5–6-luokkalaisille ja yläkoululaisille Robogem-lisäkorttien kanssa (ilmestyy 11/2016)

Koodauspläjäys-puuhakortit

Koodayspläjäys-korttien parissa ohjelmoinnin peruskäsitteisiin voi tutustua yksin tai pareittain

Korttien parissa harjoiteltavat taidot:
 • ongelman purkaminen osiin
 • algoritmin luominen
 • kaavojen tunnistaminen
 • looginen päättely
Harjoiteltavat rakenteet:
 • komentosarjat
 • toistorakenteet
 • ehtolauseet
 • funktiot
Poimimalla tuotteista haluamansa osat käyttöön, opettaja voi helposti eriyttää opetusta sekä tukea yhdessä oppimista.