Tietoa aikuisille | Miten tuen lapsen lukemaan oppimista?

Miten tuen lapsen lukemaan oppimista?

lukemaan oppii harjoittelemalla

Lapsen lukemaan oppiminen sijoittuu yleensä ikävuosien 5-7 välille. Lapsi huomaa ympärillään kirjaimia ja sanoja ja alkaa kysellä millä kirjaimella jokin sana alkaa ja mitä jossain lukee. Kiinnostus kirjoitettuun kieleen on herännyt.

Kaikki alkaa sanavarastosta

Rikas kielellinen ympäristö tukee lapsen kehitystä ja herättää kiinnostuksen puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Miten vanhemmat voivat tukea lastaan tässä? Asioiden ja esineiden yhdessä nimeäminen, niiden kuvaileminen, vertaileminen ja sanojen ryhmitteleminen eri ominaisuuksien perusteella (esim. värit, numerot, kirjaimet, huonekalut, ruokailuvälineet, vaatteet, kulkuneuvot…) kartuttavat sanavarastoa. Sanoja voidaan myös riimitellä ja tavuttaa. Sanavaraston kartuttaminen tavallisissa arjen tilanteissa on luontevaa ja mielekästä lapsen oppimiselle ja yhdistyy konkreettisesti henkilökohtaiseen kokemukseen asiasta. Laaja sanavarasto tukee myöhemmin sekä luetun ymmärtämistä että omaa, luovaa tekstin tuottamista.

Lukuharrastusta kannattaa harjoitella yhdessä

Lapsi jäljittelee tekemisissään aikuista, niin myös lukemisessa. Aikuinen voi omalla esimerkillään ja kiinnostuksellaan kirjallisuutta kohtaan innostaa myös lasta ja luoda tunteen, että lukeminen on kivaa ja tavoittelemisen arvoinen taito. Yhteiset kirjastokäynnit ja lukuhetket ovat siihen mitä parhainta antia. Lapsi voi osallistua aktiivisesti lukuhetkeen, vaikka ei osaisikaan vielä lukea. Kauniisti kuvitettujen lasten kirjojen kuvat ovat täynnä sanoja ja lauseita. Lapsi voi kertoa mitä kuvassa tapahtuu ja ennustaa kuvien perusteella juonen kulkua. Tämän voi tehdä joko sivu kerrallaan tai käydä koko kirjan ensin läpi pelkkien kuvien perusteella. Leikkilukeminen on hauskaa ja kehittää myös omaa ilmaisua.

Sopivan paljon sopivan tasoista harjoitusta

Lukemaan oppiminen alkaa tavutasolta, etenee sanatasolle ja laajenee sitten lause- ja tarinatasolle. Kaikilla lukemisen tasoilla säännöllinen harjoitteleminen on erittäin tärkeää. Lukemaan oppii vain lukemalla. Jotta lukeminen on mielekästä, aikuinen auttaa lasta valitsemaan sopivan tasoista ja sisällöltään kiinnostavaa ja monipuolista luettavaa. Sisällön on hyvä vastata lukijan omaa tasoa, sisältäen kuitenkin aina pienen oppimista edistävän haasteen. Lukuhetken kesto on myös mitoitettava ajallisesti sopivaksi. Jollekin viisi minuuttia on jo suuri ponnistus, kun taas toinen lukee mielellään viisitoista minuuttia.

Iloitkaa onnistumisista!

On tärkeää, että lapsi kokee lukemisestaan iloa ja aikuinen osoittaa aidosti kiinnostuksensa lapsen lukemista kohtaan. Kuuntele äänen lukemista, riemuitse ja kehu lapsen edistymistä. Lukekaa ja harjoitelkaa yhdessä. Iloitkaa ja onnistukaa. Lukeminen on kivaa! Jos lapsella on pulmia motivaation kanssa, pieni palkkio kannustaa eteenpäin. Yhdessä voidaan askarrella tai piirtää vaikka oma lukupuu, josta väritetään aina yksi lehti lukuhetken jälkeen. Kun sovittu määrä lehtiä on väritetty, voidaan yhdessä tehdä jotain kivaa tai lapsi saa sovitun palkinnon. Joskus voi olla mukava lukea ääneen myös omalle unikaverille, pehmonallet ovat kuuliaisia kuuntelijoita eivätkä korjaa jatkuvasti mahdollisia virheitä. :-) Erilaiset lukemisen valmiuksia ja lukutaidon harjoittamista tukevat pelit ja tuotteet motivoivat myös lasta harjoittelussa.

Konkretisoi lukutaidon hyöty

Kotiin tai lähiympäristöön voi järjestää lukemista tukevia leikkejä. Aikuinen voi kirjoittaa pieniä viestejä, ohjeita tai aarrekartan, joiden tekstien perusteella löytyy esimerkiksi karkkipäivän herkku. Lapsi voi olla lukuapuna aikuiselle lukemalla ääneen ohjetta esim. leipomisessa, kasvien istuttamisessa, huonekalujen kokoamisessa tai uuden laitteen käyttöönotossa. Näin konkretisoituu lukutaidon tärkeys ja lukemisen viihdyttävyyden lisäksi myös käytännön hyöty. Mukavaa olisi varmasti myös saada postissa kummilta tai isovanhemmilta kirje.

Lue lapselle

Vaikka lapsi harjoitteleekin lukemaan tai osaa lukea jo itse, on edelleen tärkeää lukea hänelle ääneen. Oma lukeminen on aluksi hidasta ja työlään tuntuista, jolloin keskittyminen menee lukutekniikkaan, eikä tarinan juonen seuraamiseen. Tarinan kuunteleminen luo myös mukavan yhdessäolon hetken. Niille lapsille, joille luetaan paljon, avautuu portti ihmeelliseen satujen ja tarinoiden maailmaan. He ovat myös myöhemmin itse taitavia tarinoiden keksijöitä ja kirjoittajia.

Tutustu Oppi&ilon lukemaanopettelutuotteisiin verkkokaupassamme:

Minä itse osaan kirjaimet -kuutio Kirjainkivaa-puuhakortit Pyyhittävä LU-KU-TOUK-KA -puuhakirja Pyyhittävä Ketterät kirjaimet -puuhakirja


Jaa artikkeli: