3

Minä osaan

Näin tuen lapsen lukemaan oppimista

Kiinnostus kirjoitettuun kieleen ja lukemiseen herää yleensä 4-6-vuotiaana. Lasta ei pidä hoputtaa lukemaan opetteluun, sen sijaan kiinnostusta voi ruokkia erilaisilla sana- ja kirjainleikeillä ja yhdessä lukemalla.

Sanavarasto karttuu lukemalla ja sanapelejä pelaamalla.

Kaikki alkaa sanavarastosta

Rikas kielellinen ympäristö tukee lapsen kehitystä ja herättää kiinnostuksen puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Sanavaraston kehittymistä voi tukea esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

  • Nimetkää asioita ja esineitä yhdessä.
  • Kuvailkaa ja vertailkaa asioita.
  • Ryhmitelkää asioita niiden eri ominaisuuksien perusteella (esim. värit, numerot, kirjaimet, huonekalut, ruokailuvälineet, vaatteet, kulkuneuvot…)
  • Riimitelkää ja tavuttakaa sanoja.

Sanavaraston kartuttaminen tavallisissa arjen tilanteissa on luontevaa ja mielekästä lapsen oppimiselle, ja se yhdistyy konkreettisesti henkilökohtaiseen kokemukseen asiasta. Laaja sanavarasto tukee myöhemmin sekä luetun ymmärtämistä että omaa, luovaa tekstin tuottamista.

Lukuharrastusta kannattaa harjoitella yhdessä

Lapsi jäljittelee tekemisissään aikuista, myös lukemisessa. Aikuinen voi omalla esimerkillään ja kiinnostuksellaan kirjallisuutta kohtaan innostaa myös lasta ja luoda tunteen, että lukeminen on kivaa ja tavoittelemisen arvoinen taito. Yhteiset kirjastokäynnit ja lukuhetket ovat siihen mitä parhainta antia. Lapsi voi osallistua aktiivisesti lukuhetkeen, vaikkei osaisikaan vielä lukea. Kauniisti kuvitettujen lastenkirjojen kuvat ovat täynnä sanoja ja lauseita. Lapsi voi kertoa, mitä kuvassa tapahtuu, ja ennustaa kuvien perusteella juonen kulkua. Tämän voi tehdä joko sivu kerrallaan tai käydä koko kirjan ensin läpi pelkkien kuvien perusteella. Leikkilukeminen on hauskaa ja kehittää myös omaa ilmaisua.

Sopivan paljon sopivan tasoista harjoitusta

Lukemaan oppiminen alkaa tavutasolta, etenee sanatasolle ja laajenee sitten lause- ja tarinatasolle. Säännöllinen harjoitteleminen on erittäin tärkeää kaikilla lukemisen tasoilla. Lukemaan oppii vain lukemalla. Jotta lukeminen olisi mielekästä, aikuinen voi auttaa lasta valitsemaan sopivan tasoista ja sisällöltään kiinnostavaa ja monipuolista luettavaa. Sisällön on hyvä vastata lukijan omaa tasoa, mutta siten, että se sisältää aina pienen oppimista edistävän haasteen. Lukuhetki on myös mitoitettava sopivan pituiseksi. Jollekulle viisi minuuttia on jo suuri ponnistus, kun taas toinen lukee mielellään viisitoista minuuttia tai pidempäänkin.

Iloitkaa onnistumisista!

On tärkeää, että lapsi kokee lukemisestaan iloa ja aikuinen osoittaa aidosti kiinnostuksensa lapsen lukemista kohtaan:

  • Kuuntele lapsen ääneen lukemista.
  • Riemuitse ja kehu lapsen edistymistä.
  • Lukekaa ja harjoitelkaa yhdessä.

Jos lapsella on motivaatio-ongelmia, pieni palkkio kannustaa eteenpäin. Yhdessä voidaan askarrella tai piirtää vaikkapa oma lukupuu, josta väritetään aina yksi lehti lukuhetken jälkeen. Kun sovittu määrä lehtiä on väritetty, voidaan yhdessä tehdä jotain kivaa tai lapsi saa sovitun palkinnon. Joskus voi olla mukava lukea ääneen myös omalle pehmolelulle. Myös erilaiset lukemisen valmiuksia ja lukutaidon harjoittamista tukevat pelit ja tuotteet motivoivat lasta harjoittelussa.

Konkretisoi lukutaidon hyöty

Kotiin tai lähiympäristöön voi järjestää lukemista tukevia leikkejä ja muuta tekemistä. Lukemista voi tukea esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

  • Aikuinen voi kirjoittaa pieniä viestejä, ohjeita tai aarrekartan, joiden tekstien perusteella lapsi voi löytää esimerkiksi karkkipäivän herkun.
  • Lapsi voi olla lukuapuna aikuiselle lukemalla ääneen ohjetta esimerkiksi leipomisessa, kasvien istuttamisessa, huonekalujen kokoamisessa tai uuden laitteen käyttöönotossa.
  • Kirjoittakaa yhdessä kirje esimerkiksi lapsen kummille tai isovanhemmalle.

Näin lukutaidon tärkeyden ja lukemisen viihdyttävyyden lisäksi konkretisoituu myös käytännön hyöty.

Lue lapselle

Vaikka lapsi jo harjoittelisi lukemaan tai osaisi lukea itse, on edelleen tärkeää lukea hänelle ääneen. Oma lukeminen on aluksi hidasta ja työlään tuntuista, jolloin keskittyminen kohdistuu lukutekniikkaan eikä tarinan juonen seuraamiseen. Tarinan kuunteleminen luo myös mukavan yhdessäolon hetken. Niille lapsille, joille luetaan paljon, avautuu portti ihmeelliseen satujen ja tarinoiden maailmaan. He ovat usein myös myöhemmin itse taitavia tarinoiden keksijöitä ja kirjoittajia.

Avainsanat: lukemaan oppiminen
Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Videot

Lukemaan oppiminen

Minä osaan

Miten lapsi oppii lukemaan? – Viisi oivallusta vanhemmalle

Videot

Miten lapsi oppii?