Tietoa aikuisille | Lasten mediakasvatusta tarvitaan

Lasten mediakasvatusta tarvitaan

Lapset tarvitsevat mediakasvatusta.
Monissa perheissä pyritään valvomaan lasten mediakäyttöä. Tehtävä ei ole helppo, sillä tarjonta on niin laajaa ja monipuolista, että lapset ovat väistämättä ajoittain median ääressä ilman aikuisen valvontaa. Elokuvat ja televisio muodostavat nykyään vain murto-osa mediaympäristöstä. Mobiilimaailma sekä internet chatteineen, vlogeineen ja kuvagallerioineen tarjoavat nuorille houkuttelevaa ajanvietettä, jonka äärestä on vaikea irrottautua.

Miten vanhemmat voivat antaa mediakasvatusta?
Mediakasvatus on kuin hyvä kotikasvatus. Se on hyvän käytöksen, toisten huomioimisen ja oman edun tunnistamisen opettamista. Internet mahdollistaa kasvottomana ja nimettömänä toimimisen, jolloin on helpompaa sortua asiattomaan käytökseen. Verkossa sijaitsevissa yhteisöissä vaarana ovat myös huijarit, kiusantekijät ja jopa rikolliset. Tästä syystä yhteistyö vanhempien sekä kodin ja koulun välillä on tärkeää. Se mikä on laitonta ”oikeassa maailmassa”, on laitonta myös verkossa. Esimerkiksi yksilön koskemattomuutta ja lapsen oikeuksia koskevat säännöt ovat yhtä lainvoimaisia virtuaalisissa ympäristöissä. Ratkeavatko ongelmat kielloilla ja rajoituksilla? Eivät tietenkään. Negatiivisilta vaikutuksilta ei voi suojautua eväämällä lapsilta pääsyä mediaan. Sen sijaan kotien tehtävä on olla mukana lasten media-arjessa, opettaa mediakäyttöä ja seurata lapsia ympäröivää mediakenttää. Vanhempien on hyvä osata toimia netissä ymmärtääkseen maailmaa, jossa heidän lapsensa viettävät aikaa. Loppujen lopuksi verkossa toimivat asiat ovat teknisesti helppoja, itseohjautuvia ja hyvin ohjeistettuja. Hyvä käytös ohjaa sosiaalisia tapahtumia myös netissä. Toisaalta kaikki säännöt eivät ole samanlaisia kuin reaalimaaillmassa. Esimerkiksi esittäytyminen omalla nimellä ja omien yhteystietojen jakaminen netissä ei yleensä ole viisasta, ellei varmasti tiedä kenen kanssa on tekemisissä. Lapselle kannattaa opettaa, ettei tarvitse hyväksyä käytöstä, joka tekee oman olon epämukavaksi. On tärkeää tiedostaa, että hyvät käytössäännöt pätevät myös nimimerkillä kirjoitettaessa. Nimimerkin suojissa tehdyt kunnianloukkaukset pystytään jäljittämään esimerkiksi IP-osoitteiden avulla.

Mediakasvatus koulussa

Koulujen opetussuunnitelmassa mediakasvatus on yhtenä aihekokonaisuutena. Sille ei ole varattu resursseissa omaa ainetta eli kohdistettua tuntia, vaan kukin koulu painottaa sitä muiden aineiden opiskelussa haluamallaan tavalla. Koulut ja kunnat ovat kirjavalla tavalla panostaneet laitteistoihin ja esimerkiksi oppimisympäristöihin, joissa mediakasvatusta voidaan harjoittaa suljetussa ja tietoturvallisessa ympäristössä. Vanhempien kannattaakin selvittää, miten asiat ovat oman lapsen koulussa.

Tukea mediakasvatukseen löytyy lisää mm. MLL:n sivuilta: http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapset_ja_media/

Miia Vahlsten
KM-luokanopettaja, mediakasvattajana yli 10 vuoden ajan

Jaa artikkeli: