Tietoa aikuisille | Lapsi oppii leikkiessään

Lapsi oppii leikkiessään

Leikki on lapsen työtä.

Muistatko vielä lapsuutesi leikit ja tärkeimmät leikkikaverisi? Millaisista leikeistä sinä tykkäsit, entä millaisista leikeistä lapsesi innostuu? Lapselle leikkiminen on parhaimmillaan positiivinen flow-tila: uppoutuminen ja täydellinen keskittyminen tekemiseen, jossa saa kokea iloa ja riemua. Hymy ja nauru ovat mukana parhaissa leikeissä - niistä syntyy syvä tunnekokemus.

Leikkiin kuuluu paljon erilaista toimintaa, johon ei ensisilmäyksellä kiinnitä huomiota tai se voi jäädä meiltä aikuisilta kokonaan tiedostamatta. Leikkihetki sisältää suunnittelua, oppimista, mielikuvitusta, sääntöjä, improvisointia, itsenäisyyttä, yhdessä toimimista, keskittymistä, heittäytymistä ja paljon erilaisia tunteita. Leikkiminen on todella monipuolista!

Lapsen leikki ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Leikkiminen tukee lapsen kielen kehitystä, edistää luovuutta ja ongelmaratkaisutaitoja sekä vahvistaa motorista kehitystä, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Leikeissään lapsi peilaa omaa elämäänsä. Leikin avulla lapsi pystyy käsittelemään tunteitaan ja kokemuksiaan tavalla, joka edesauttaa tasapainoista psyykkistä kasvua. Leikillä ja leikkimisellä on suuri merkitys lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Leikki kehittää myös koulussa tarvittavia taitoja. Leikin tuoksinnassa päästään harjoittelemaan toisen ihmisen näkökulman hahmottamista, mielikuvien käyttöä sekä tahtomisen ja itsesäätelyn kehittymistä.

Aikuisen rooli

Pienen lapsen ja aikuisen yhteiset leikit; sylittely, loruttelut ja hyppyyttelyt kehittävät lapsen aisteja monipuolisesti. Yhteinen leikki edistää lapsen kehitystä sekä vahvistaa lapsen ja aikuisen kiintymyssuhteen ja hyvän vuorovaikutuksen syntymistä. Pienen lapsen kanssa leikki on ennen kaikkea läheisyyttä! Yhteinen leikki tuo iloa sekä vanhemmalle että lapselle.

Isompikin lapsi ilahtuu, kun aikuinen heittäytyy mukaan yhteisen leikin riemuun. Aikuinen voi tuoda leikkiin lisää virikkeitä ja innostaa lasta erilaisten uusien leikkien maailmaan. Joskus on myös hyvä vain pysähtyä ja seurata lasten leikkiä. Siitä oppii paljon. Kotioloissa yksinkertainen keino edesauttaa leikin syntymistä on järjestellä leikkitilat ja -välineet sellaisiksi, että niitä on helppo käyttää. Vaihtelua leikkeihin saa, kun laittaa silmille ”mullistuslasit” ja katsoo kotia uudesta näkökulmasta. Miten tutusta ympäristöstä voisi luoda lapselle uudenlaisen paikan toimia ja leikkiä? Mitä jos kauppaleikin siirtäisikin eteisen naulakon alle, rakentaisi junaradan ikkunalaudalle tai virittäisi leikkipaikan parvekkeelle?

Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään

Lapsen innostusta oppia ja omaksua leikinomaisesti voidaan hyödyntää, kun opetetaan hänelle arkisia tietoja ja taitoja tai vaikkapa hyviä tapoja. Oppiminen leikkimällä kehittää myönteistä asennoitumista tiedon hankkimiseen ja tutkimiseen. Lapset kokevat aikuisten heille esittämät tehtävät ja tavoitteet arvostuksena. Leikkiä ei kuitenkaan pidä ottaa välineeksi, jolla lapsia trimmataan tehokkaiksi oppijoiksi. Yksi leikin ihanuudesta on lasten kyky nauttia tekemisestä ilman toiminnan lopputuloksen aiheuttamaa stressiä.

Leikki tekee myös hyvää aikuiselle. Yhdessä leikkiminen vahvistaa vanhempi-lapsi suhdetta, rentouttaa ja parhaimmillaan saa aikuisenkin unohtamaan työn ja muut arkiasiat. Hippaleikissä ja muissa liikuntaleikeissä saa iloisen mielen lisäksi vielä hien pintaan. Mikä voisi olla sen hauskempaa?

Saana Söderlund

Oppi&ilo –tuotteista löytyy myös hauskoja vinkkejä kesän liikunnallisiin ulkoleikkeihin. Tutustu Hyppis- ja Twistleikkeihin.

Lue myös: MLL:n parhaat leikkivinkit.

Jaa artikkeli: