AC29B026-FD6A-44D5-9BB5-863AE20D58EF47704CAF-15B4-43C1-97C4-4FFDD071266565419416-D162-4031-A7D8-97AE374BD211bingel-bwbingel-colorA57771A7-1F09-4686-AC84-22387B42A144F54B3EB7-33DF-4F70-8937-2439050B45DA4374A9A4-D17A-4391-8198-15D7F30B4A58B46E2A66-604E-4D4C-B810-96A063E38CAC27C026A2-8F63-48EC-9F6F-0CCA8F5EE25C70CA8E4C-75BD-4A9C-90DD-E23CAE7196732686AE34-3627-4A15-8E36-B68C61D98F908727D67E-85CE-4838-86C9-B128315BAE19B4B60ACA-FEED-4F31-A67B-B455F52072AD882E75D3-6FA6-4682-B263-DD145E4B90E4D174FDF2-8E53-4A81-9C54-6FAD19BE5CDE73103793-14B2-4A04-BE7E-115C6A5164D09036873E-C169-4E77-831F-66D6600F6DB24DE14A8F-8936-4FA8-B5B6-0FCDB94BE354icon-info-m4CADF515-2FE9-4D16-81AC-7C11870C5125icon-l-okicon-l-placeholderF36755E4-0FB3-4481-B2AA-2D399F6C02B9icon-m-abcicon-m-addressbookicon-m-app-addicon-m-app-editicon-m-badge-okicon-m-badge-staricon-m-badge-star_1icon-m-bagicon-m-bookicon-m-book-abcicon-m-book-addicon-m-book-cdicon-m-book-detailicon-m-book-editicon-m-book-okicon-m-book-openicon-m-book-open1icon-m-book-staricon-m-book2icon-m-calculusicon-m-calendaricon-m-certificate1icon-m-certificate2icon-m-chaticon-m-checklisticon-m-chevron-lefticon-m-chevron-righticon-m-commenticon-m-compassicon-m-compass2icon-m-compass3icon-m-computericon-m-contact-locationicon-m-deviceicon-m-discussionicon-m-discussionicon-m-e-bookicon-m-earphonesicon-m-environmenticon-m-forwardicon-m-gameicon-m-global-readingicon-m-globeicon-m-hsicon-m-hubicon-m-keysicon-m-lighticon-m-likeicon-m-locationicon-m-lockicon-m-mapicon-m-mobileicon-m-musicicon-m-music1icon-m-newsicon-m-notebookicon-m-notebook-addicon-m-pathicon-m-pen-notebookicon-m-pencilicon-m-pensicon-m-presentationicon-m-presentation2icon-m-printicon-m-pulseicon-m-questionicon-m-secureicon-m-shippingicon-m-shoppingbagicon-m-smileicon-m-toolsicon-m-touchicon-m-touch-padicon-m-valuesicon-m-videosicon-m-ylioppilasCD4924EC-5939-4893-9B30-4FE8032D8BAA2D69EFBF-EE66-459B-A671-374C0312F9592BB25427-25C0-4075-BD1E-6119B9E8AB1492997E17-AA90-4F84-96FC-2C5CE5B412A0A68F3D0C-9BD8-449C-8E90-6B02E7401B88icon-s-add-filledicon-s-attentionicon-s-carticon-s-chevron-lefticon-s-chevron-righticon-s-closeicon-s-commenticon-s-equals-filledicon-s-infoicon-s-keyicon-s-locationicon-s-okicon-s-ok-checkboxicon-s-ok-filledicon-s-questionicon-s-question-filledicon-s-zoomicon-s-zoom-out364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB6364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB63DA39253-A68D-40DD-867F-7241001F783A451170CC-B0CC-462B-AD3C-256860DEC8CC3Shopping BagShopping Bag expanded54F3246A-0C61-4524-A032-5FBC8C53CCDDD0996743-8F0B-4A0E-8F34-6A2B9A7DFC442AF8E4B3-0A73-4B10-9A59-BDD0C01BF6D399565D1E-B1AA-4646-91A6-B936042A6D79icon-xs-attentionicon-xs-cart-gotoicon-xs-cart-goto-oppijailoicon-xs-chevron-downicon-xs-chevron-down-thickicon-xs-chevron-lefticon-xs-chevron-righticon-xs-closeicon-xs-close-thickicon-xs-close-thinicon-xs-infoicon-xs-info-filledicon-xs-keyicon-xs-loginicon-xs-menuicon-xs-minusicon-xs-okicon-xs-openicon-xs-playicon-xs-questionicon-xs-searchicon-xs-star2147FD8F-EC55-4A57-B42A-8C10FE1165BD

Minä osaan

Lapsi oppii leikiten

Ajattelun ja oppimisen asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että lapselle mieluisan tekemisen varjolla oppi uppoaa. Ilon ja viihtymisen kautta oppiminen tapahtuu puoliksi huomaamatta.

Leikki on tärkeässä osassa lapsen oppimisessa.Leikeissä ja peleissä lapsi harjoittelee oppimiaan asioita ja saa siten vahvistusta taidoilleen ja tiedoilleen. Oppiminen leikeissä on luonnollista ja itsestään tapahtuvaa, ja mielihyvän tunne siivittää oppimista edelleen. Kun lapsi kokee tekemisessään onnistumista ja iloa, sillä on pelkkää myönteistä vaikutusta oppimiseen. Neurologisissa tutkimuksissakin on havaittu, että mielihyvän tunne edistää oppimista. Kognitiiviset toiminnot, kuten ajattelu, muisti ja kieli, harjaantuvat leikkien ja pelien tiimellyksessä. Useissa leikeissä ja peleissä vaaditaan kokeilemista, ongelmanratkaisua, ajattelua ja ymmärtämistä eli juuri niitä asioita, joita oppimisessakin tarvitaan. Leikeissä ja peleissä lapsi on tekijä, aktiivinen oppija ja tiedon käsittelijä, mutta aikuinen voi kannustavalla toiminnallaan edistää oppimista. Lapsi on luonnostaan oppimishaluinen ja luova, ja aikuisen tulee huolehtia siitä, ettei lapsen oppimishalu sammu.

– Leikin kautta lapsi jäsentää käsitystään todellisuudesta sekä omaksuu tiedostamattaan yhteisönsä sääntöjä, sopimuksia ja roolikäyttäytymistä. Leikissä lapsi luo itselleen sellaisen toimintaympäristön, joka mahdollistaa älykkään ja luovan toiminnan, Oulun yliopiston kasvatuspsykologian professori Hannu Soini kertoo.

Myönteisiä oppimistilanteita leikkiä kunnioittaen

Aikuisen tehtävä on tukea lapsen havainnointia, asioiden haltuunottoa ja oppimista. Pitää vain olla tarkkana, ettei oppimiselementtiä korosta liikaa. Leikin tai pelin lumo ei saa hävitä, vaan leikkiä pitää kunnioittaa. Hyvä vinkki on esimerkiksi se, ettei lapselle sanota suoraan hänen vaikkapa laskeneen väärin kymmeneen, vaan kehotetaan häntä laskemaan uudestaan. Myönteisessä oppimistilanteessa lapsi tekee työn, ja aikuinen tarjoaa materiaalin ja sopivan ympäristön muttei tuputa. Aikuinen varmistaa lapsen viihtyvyyden, toiminnan mielekkyyden ja leikin tai pelin sopivuuden lapsen ikäkaudelle. Kiinnostus ja myönteinen suhtautuminen on tietysti oleellista. Leikki- ja pelivälineillä on suuri merkitys, ja aikuisen tehtävä on valita ne huolellisesti. Liian helpot tai liian vaikeat pelit ja leikit eivät edistä lapsen kehitystä.

Leikki ja kehitys kulkevat käsi kädessä

Leikistä on paljon hyötyä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle. Se kehittää esimerkiksi kieltä, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Leikissä lapsi voi harjoitella taitojaan ilman epäonnistumisen pelkoa.

– Lapsi kykenee leikissä abstraktiin ajatteluun sekä omaksumaan kielen käytön monimutkaiset säännöt ja periaatteet. Leikissä lapsi myös pystyy käsittelemään tunteitaan ja kokemuksiaan tavalla, joka edistää tasapainoista psyykkistä kasvua, Soini huomauttaa.

Leikin merkitys lasten oppimiseen ja kehittymiseen lienee oletettua suurempi. On esimerkiksi todennäköistä, että leikki on merkittävä tekijä aluksi puheen ja myöhemmin lukemisen sekä kirjoittamisen oppimisessa. Soinin mukaan kehityspsykologisissa tutkimuksissa on havaittu, että lasten kyky oppia ja kehittyä on paljon oletettua syvällisempää. Leikkiä pidetään yleisesti mukavana ajanvietteenä, johon lapsella on oikeus ennen varsinaista oppimista. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että juuri leikissä luodaan keskeiset psyykkistä kehitystä ja oppimista säätelevät perustekijät.

Miten herätetään lapsen kiinnostuksen oppimiseen?

Kotioloissa yksinkertainen keino on järjestellä leikkitilat ja -välineet sellaisiksi, että niitä on helppo käyttää leikeissä. Lapsen innostusta oppia ja omaksua leikinomaisesti voidaan hyödyntää, kun opetetaan hänelle arkisia tietoja ja taitoja tai vaikkapa hyviä tapoja. Lapset kokevat aikuisten heille esittämät tehtävät ja tavoitteet arvostuksena, Soini sanoo.

Lapselle voi antaa arkielämän tehtäviä ja houkutella ottamaan vastuuta. Esimerkiksi kauppalista voidaan laatia yhdessä suunnitellen ja etsiä ostokset kaupassa yhteistuumin. Lapsen ei kuitenkaan pidä tuntea tekevänsä asioita aikuisen mieliksi, eikä yhteinen kiva juttu saisi tuntua aikuisen laatimalta tehtäväharjoitukselta.

– Vähän pienemmillä lapsilla sadun maailma toimii hyvin. Kun satuhahmot oppivat ensin jonkin taidon, lapsi seuraa mielellään perässä. Oppimista monipuolisesti edistäviä pelityyppejä ovat esimerkiksi muistipelit ja erilaiset yhdistelypelit. Koulunaloitusiän lähestyessä sääntöleikit alkavat kiinnostaa. Ajankohta on otollinen oppimispeleille ja -leikeille eli esimerkiksi matemaattisille peleille, äänne- ja lukuleikeille sekä muistia ja havainnointikykyä kehittäville leikeille. Nämä niin sanotut didaktiset pelit vahvistavat lapsen oppimista, ja oppiminen tulee ikään kuin sivutuotteena.

Avainsanat: lapsen kehitys
Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Minä osaan

Taaperon kielitaju kehittyy lukuleikeillä

Videot

Miten tuen lapseni kehitystä?

Videot

Lapsi oppii oivaltaen