Tietoa aikuisille | Lapsetkin haluavat oppia englantia

Lapsetkin haluavat oppia englantia

Englannin opiskelu lasten kanssa on hauskaa!
Haluatko leikkiä ja laulaa lastesi kanssa, sekä samalla innostaa heitä englannin kielen maailmaan?
Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja innokkaita oppimaan uutta. Tutustumisen vieraan kielen maailmaan voi aloittaa leikkien jo ennen kouluikää. Nykyään eri puolilla Suomea on englantipainotteisia päiväkotiryhmiä, joissa lapsi oppii englantia leikkien ja laulaen muun puuhailun ohessa. Monet näistä lapsista siirtyvät peruskoulun aloittaessaan englanninkieliselle luokalle, jossa opetus tapahtuu enimmäkseen englanniksi. Kun kotona on luotu kannustava ilmapiiri vieraan kielen oppimiseen, on lapsen helpompi sopeutua vieraskieliseen ryhmään. Suullisen englannin alkeiden oppiminen on hauskaa vuorovaikutusta lapsen ja vanhempien kesken. Tekemällä oppiminen (learning by doing) on ikiaikainen, monipuolinen oppimismenetelmä ja samalla pienen lapsen perusoppimistapa. Tekemällä asioita yhdessä vuorovaikutuksessa tapahtuu oppimista.. Ja mikä tärkeintä; oppimishetki on hauskaa ja mukavaa yhdessäoloa lapsen ja vanhempien kesken.

Alle kouluikäisten kanssa voi hyvin pitää pieniä englanninkielen hetkiä. Helpointa se on kuvakirjojen, lorujen ja laulujen parissa. Yksittäisiä sanoja voi tehdä tutuiksi kirjan kuvien avulla. Sanat jäävät helpommin mieleen, jos samalla piirretään tai toimitaan sanan mukaan, esimerkiksi osoittamalla korvaa, jos kyseessä on ear tai piirtämällä pallo, kun harjoitellaan sanaa ball. Usein pienten lasten kanssa aloitetaan väreistä tai eläimistä: red, cat, dog. Muutoinkin opetteleminen kannattaa jakaa aihepiireihin ja sanaryhmiin, sillä sanat jäävät paremmin mieleen, kun ne liittyvät aiheensa puolesta toisiinsa. Musiikin avulla saadaan rytmiä ja sanat uppoutuvat muistiin helposti. Oppiminen on helpompaa, jos lauluun liittyy myös leikkiliikuntaa. Esimerkiksi perinteinen Head and shoulders –laulu laulaen ja samalla kosketellen rytmissä päätä, olkapäätä, polvia, auttaa muistamaan näitä sanoja. Perinteiset lorut ja laulut ovat hauskoja. Niiden parissa liikkuen lapsi oppii yhdistämään tietyn tilanteen liikkeen oikeaan asiayhteyteen. Myös piirtäminen ja värittäminen auttavat sanojen oppimisessa. Helpoimmin pääsee alkuun jutustelemalla pienimuotoisesti lapsen omien lelujen ja kirjojen parissa. Opettelun apuvälineinä voi myös käyttää erilaisia kuvakirjoja, muistipelejä, musiikkia ja leluja. Tietokonekin voi olla hyvä apuväline ja netistä löytyy lukuisia hyviä lasten opetussivustoja, joiden avulla voi laulaa vaikka karaokea. Myös erilaisia oppimispelejä on saatavana. Oppimisen tulee olla miellyttävää ja lapselle hauskaa. Englanninkielen hetket eivät saa olla liian pitkiä, eikä lasta saa pakottaa. Kireästä tunnelmasta jää vain ikäviä muistoja. Opettelu on mukavaa, kun sekä lapsi että aikuinen ovat pirteinä ja valmiina leikkiin ja seikkailuun.

Anita Seppovaara

Jaa artikkeli: