AC29B026-FD6A-44D5-9BB5-863AE20D58EF47704CAF-15B4-43C1-97C4-4FFDD071266565419416-D162-4031-A7D8-97AE374BD211bingel-bwbingel-colorA57771A7-1F09-4686-AC84-22387B42A144F54B3EB7-33DF-4F70-8937-2439050B45DA4374A9A4-D17A-4391-8198-15D7F30B4A58B46E2A66-604E-4D4C-B810-96A063E38CAC27C026A2-8F63-48EC-9F6F-0CCA8F5EE25C70CA8E4C-75BD-4A9C-90DD-E23CAE7196732686AE34-3627-4A15-8E36-B68C61D98F908727D67E-85CE-4838-86C9-B128315BAE19B4B60ACA-FEED-4F31-A67B-B455F52072AD882E75D3-6FA6-4682-B263-DD145E4B90E4D174FDF2-8E53-4A81-9C54-6FAD19BE5CDE73103793-14B2-4A04-BE7E-115C6A5164D09036873E-C169-4E77-831F-66D6600F6DB24DE14A8F-8936-4FA8-B5B6-0FCDB94BE354icon-info-m4CADF515-2FE9-4D16-81AC-7C11870C5125icon-l-okicon-l-placeholderF36755E4-0FB3-4481-B2AA-2D399F6C02B9icon-m-abcicon-m-addressbookicon-m-app-addicon-m-app-editicon-m-badge-okicon-m-badge-staricon-m-badge-star_1icon-m-bagicon-m-bookicon-m-book-abcicon-m-book-addicon-m-book-cdicon-m-book-detailicon-m-book-editicon-m-book-okicon-m-book-openicon-m-book-open1icon-m-book-staricon-m-book2icon-m-calculusicon-m-calendaricon-m-certificate1icon-m-certificate2icon-m-chaticon-m-checklisticon-m-chevron-lefticon-m-chevron-righticon-m-commenticon-m-compassicon-m-compass2icon-m-compass3icon-m-computericon-m-contact-locationicon-m-deviceicon-m-discussionicon-m-discussionicon-m-e-bookicon-m-earphonesicon-m-environmenticon-m-forwardicon-m-gameicon-m-global-readingicon-m-globeicon-m-hsicon-m-hubicon-m-keysicon-m-lighticon-m-likeicon-m-locationicon-m-lockicon-m-mapicon-m-mobileicon-m-musicicon-m-music1icon-m-newsicon-m-notebookicon-m-notebook-addicon-m-pathicon-m-pen-notebookicon-m-pencilicon-m-pensicon-m-presentationicon-m-presentation2icon-m-printicon-m-pulseicon-m-questionicon-m-secureicon-m-shippingicon-m-shoppingbagicon-m-smileicon-m-toolsicon-m-touchicon-m-touch-padicon-m-valuesicon-m-videosicon-m-ylioppilasCD4924EC-5939-4893-9B30-4FE8032D8BAA2D69EFBF-EE66-459B-A671-374C0312F9592BB25427-25C0-4075-BD1E-6119B9E8AB1492997E17-AA90-4F84-96FC-2C5CE5B412A0A68F3D0C-9BD8-449C-8E90-6B02E7401B88icon-s-add-filledicon-s-attentionicon-s-carticon-s-chevron-lefticon-s-chevron-righticon-s-closeicon-s-commenticon-s-equals-filledicon-s-infoicon-s-keyicon-s-locationicon-s-okicon-s-ok-checkboxicon-s-ok-filledicon-s-questionicon-s-question-filledicon-s-zoomicon-s-zoom-out364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB6364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB63DA39253-A68D-40DD-867F-7241001F783A451170CC-B0CC-462B-AD3C-256860DEC8CC3Shopping BagShopping Bag expanded54F3246A-0C61-4524-A032-5FBC8C53CCDDD0996743-8F0B-4A0E-8F34-6A2B9A7DFC442AF8E4B3-0A73-4B10-9A59-BDD0C01BF6D399565D1E-B1AA-4646-91A6-B936042A6D79icon-xs-attentionicon-xs-cart-gotoicon-xs-cart-goto-oppijailoicon-xs-chevron-downicon-xs-chevron-down-thickicon-xs-chevron-lefticon-xs-chevron-righticon-xs-closeicon-xs-close-thickicon-xs-close-thinicon-xs-infoicon-xs-info-filledicon-xs-keyicon-xs-loginicon-xs-menuicon-xs-minusicon-xs-okicon-xs-openicon-xs-playicon-xs-questionicon-xs-searchicon-xs-star2147FD8F-EC55-4A57-B42A-8C10FE1165BD

Käyttöehdot ja henkilötietojen käsittely

A) Verkkopalvelun käyttöehdot:

  1. Yleistä

Sanoma Pro Oy:n tuottama palvelu, Oppi&ilo-verkkopalvelu sisältää mm. verkkokaupan, lapsille suunnattuja pelejä verkossa, ja tietoa vanhemmille Oppi&ilo-sisällöistä ja -tuotteista.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sanoma Pro Oy:n (jäljempänä ”Sanoma Pro”)  Oppi&ilo-verkkopalvelun ja -verkkokaupan (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Avaamalla Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Käyttäjällä ole oikeutta käyttää Palvelua.

Palvelussa tehtäviin ostoksiin ja tilauksiin sovelletaan lisäksi erillisiä tilausehtoja.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Sanoma Pro ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii häiriöttömästi, käyttökatkoitta tai virheettömästi. Sanoma Prolla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelu kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Sanoma Prolla on oikeus estää sellainen Verkkokaupan käyttö joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Sanoma Prota taikka on muutoin tilausehtojen, käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Sanoma Pro voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Käyttäjän pääsyn Palveluun ja/tai estää Käyttäjältä Palvelun vastaanotto.

  1. Palvelun käyttö

Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjä asioi Palvelussa omalla vastuullaan.

Käyttäjä vastaa itse Palvelussa asioinnissa tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Sanoma Prolle. Sanoma Pro voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

  1. Oikeudet

Palvelu, Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältö sekä tuotteet on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla (mukaan lukien tietokannan- ja luettelon valmistajan suoja). Nämä oikeudet ovat Sanoma Prolla tai sen sopimuskumppaneilla. Sanoma Prolla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Käyttäjän Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten tuotearviot/ asiakaspalautteet) lähettämää tai välittämää aineistoa Sanoman Pron liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Sanoma Prolta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. . Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Sanoma Pron tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Sanoma Pron etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

  1. Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille yksityisille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Sanoma Pron etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

  1. Vastuu kaupasta ja vahingonkorvausvelvollisuus
   • Sanoma Pron vastuusta

Sanoma Pro ei vastaa Käyttäjälle Palvelun tuotteista, Palvelusta tai muuten mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sanoma Pro ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Käyttäjälle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, Palvelun puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Käyttäjän  laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Sanoma Pro ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava Sanoma Prolta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

   • Käyttäjän vastuusta

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille Palvelun käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanoma Prolle, Sanoma Pron sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Sanoma Prolle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon

  1. Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttäjän käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Sanoma Prolla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

  1. Erimielisyyksien ratkaisu 

Sanoma Pron ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjä voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

B) Henkilötietojen käsittely:

  • Oppi&ilo Verkkopalvelu:

Käyttäjä voi Oppi&ilo verkkokaupan kautta ostaa Oppi&ilo tuotteita. Verkkopalvelun Käyttäjien henkilötietoja voidaan käyttää tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen hoitoon, verkkopalvelun toteuttamiseen, sekä siitä tiedottamiseen. Henkilötietoja voidaan myös käyttää painettuun ja sähköisiin uutiskirjeisiin, joiden lähettämiseen asiakas on antanut luvan. Lisäksi niitä voidaan käyttää markkinointiin tai sähköiseen markkinointiviestintään joka koskee viihteelliseen oppimiseen liittyviä tuotteita ja palveluita niille asiakkaille, jotka ovat ostaneet Oppi&ilo tuotteita. Asiakas voi kieltää sähköisten markkinointiviestien ja uutiskirjeiden vastaanottamisesta jokaisen viestin yhteydessä. Lisätietoja asiakasrekisterin rekisteriselosteesta

  • Lahjatilaukset:

Mikäli Oppi&ilo-tuote tilataan lahjaksi, käytetään lahjan saajan tietoja vain lahjan perille toimittamiseen.

  • Evästekäytännöt

Verkkopalvelun käytön ja toiminnan varmistamiseksi voidaan käsitellä palvelun käyttäjiä koskevia loki- ja sivulataustietoja, mikä edellyttää evästeiden (cookies) sallimista Käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Edellä mainittuja tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi ja teknistä kehittämistä varten sekä väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi. Henkilötietojen tarkistaminen ja korjaaminen: Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, sekä vaatia niiden korjaamista niissä olevien virheellisyyksien tai puutteellisuuksien johdosta. Verkkopalvelun käyttäjä voi tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja markkinointiviestintää koskevat valinnat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun: sähköposti: asiakaspalvelu@sanomapro.fi, puhelin: 0203 91 000 (ma-pe klo 8-16, paikallisverkkomaksun hinnalla koko maasta).

C) Verkkopalvelun tekniset vaatimukset:

 • Oppi&ilo-verkkosivut toimivat samoilla internet-selaimilla kuin Sanoma Pron oppimisympäristö.
 • Verkkopelit avautuvat ponnahdusikkunaan, joten käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa tulee sallia ponnahdusikkunoiden (pop-up ikkunoiden) käyttö oppijailo.fi -sivustolta.
 • Jotkut pelit vaativat toimiakseen Adobe Flash Player 9 -ohjelmiston, jonka voi ladata täältä.
 • Printattavien materiaalien avaamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata täältä.
 • Jotkut pelit vaativat tietokoneen kaiuttimien kytkemistä päälle.