3
 • Minä osaan
 • Ilo parantaa oppimisen laatua
 • Minä osaan

  Ilo parantaa oppimisen laatua

  Oppimisen ilolla on lukuisia oppimisen laatua parantavia vaikutuksia. Ilo sitoo oppimisprosessiin, lisää ajattelun monimuotoisuutta, parantaa ongelmien ratkaisukykyä ja loogista päättelykykyä. Ilo on positiivinen tunne, joka kehittää sekä yksilöä että yhteisöä tehostamalla sosiaalista vuorovaikutusta.

  Ilo kuuluu oppimiseen
  Lapsen oma aktiivisuus on oppimisessa tärkeää

  Oppimistilanteessa lapsen tulisi olla toiminnan keskiössä. Jos vain aikuinen on oppimistilanteessa aktiivinen ja puhuu paljon, jää lapsen rooliksi kuunnella, väsyä ja kyllästyä toiminnan ja tekemisen puutteeseen. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä enemmän hän tarvitsee toimintaa, vuorovaikutusta ja ohjattua leikkiä oppiakseen. Oppiakseen lapsi tarvitsee iloa ja vapautta. Tärkeää on, että oppimisympäristö antaa mahdollisuuden lapsen omalle aktiiviselle toiminnalle.

  Lapsella on myötäsyntyinen kyky iloita

  Ilon vaikutukset oppimiseen on tunnettu jo kautta aikojen. Ilon tunne oppimisessa se syntyy muun toiminnan ohessa eikä sinänsä ole oppimisprosessin ja opetuksen tavoitteena. Oppimisen ilo perustuu pitkäjännitteiseen työskentelyyn, jolloin oppimisen iloa koetaan prosessin kuluessa ja/tai sen päätteeksi. Ilon kokemiseen ja näkemiseen tarvitaan taitoa, joka kehittyy harjoittelemalla. Iloa ei voi antaa toiselle, vaan se tuotetaan omilla teoilla. Iloa ei voi suunnitella ja aikatauluttaa. Lapsella on myötäsyntyinen taipumus iloita. Jokainen meistä haluaa kokea iloa, sillä ilo on meissä kaikissa ilon filosofin Spinozan mukaan valmiina.
  Mitä vanhemmat voivat tehdä oppimisen ilon houkuttelemiseksi?

  Lapsen ympäristö joko tukee oppimisen ilon esiintymistä tai ajaa sen tiehensä. Iloa, kuten mitään muutakaan tunnetta ei voi tuottaa, mutta aikuinen voi luoda ilon esiintymiselle suotuisat olosuhteet. Usein ajattelemme, että ilo on jotain suurta ja ihmeellistä, joka räjäyttelee galakseja, mutta ilon muruset ovat pieniä ja aikuisten on joskus vaikea niitä havaita.

  Neljä vinkkiä joiden avulla ilon tunnetta voi houkutella esiin:

  • Luo mahdollisuus peleihin ja leikkeihin. Lapsi ei näe leikkiä oppimisen välineenä, vaan leikki itsessään on tärkeää ja mielekästä toimintaa. Leikin avulla lapsi jäsentää omaa ympäristöään. Lasten tehtävänä on pelin ja leikin luominen ja vanhemmalla tehtävänä on mahdollisuus tuoda leikkiin erilaisia tietosisältöjä, ohjausta, välineitä sekä leikkiin sopiva ympäristö.
  • Anna lapselle mahdollisuus osallistua omaa oppimistaan koskevaan päätöksentekoon hänen ikäkautensa ja kehitystasonsa huomioiden. Vapaus, valinnanvapaus, vapaaehtoisuus, itsemäärääminen sekä autonomisuus ovat periaatteita, jotka houkuttelevat iloa esiin. Aikuiselle on yhdentekevää kirjoitammeko siniselle vai punaiselle paperille, mutta lapselle valinta voi tuottaa runsaasti iloa. Millaisia asioita sinun lapsesi voi olla mukana päättämässä?
  • Oppimisen iloa koetaan usein yhdessä. Toiset lapset ja oma perhe ovat lapselle tärkeitä. Koska oppimisen iloa esiintyy lapsen tärkeiksi kokemien asioiden yhteydessä, ovat sosiaaliset suhteet oppimisen voimavaroja, joita kannattaa käyttää hyödyksi. Sosiaaliset suhteet eivät ole vain oppimisen voimavaroja, vaan myös oppimisen kohde. Sosiaaliset taidot kehittyvät vuorovaikutuksen kautta.
  • Oppimistilanteessa lapsen tulisi olla toiminnan keskiössä. Niin kotona kuin koulussa lapsi voi väsyä ja kyllästyä toiminnan ja tekemisen puutteeseen. Ympäristö, joka tukee oppimista antaa mahdollisuuden lapsen omalle aktiiviselle toiminnalle.
  Avainsanat: lapsen kehitys
  Kenelle: Vanhemmat


  Sinua ehkä kiinnostaa myös

  Videot

  Miten lapsi oppii?

  Videot

  Lapsi oppii oivaltaen

  Minä osaan

  Lapsi oppii leikiten